Projecten

Gesubsidieerde trainingen

In 2011 en 2012 was het mogelijk om veel trainingen die door Savantis werden aangeboden in de sector Schilderen te volgen met ESF-subsidie uitgekeerd door het LOF. Onderstaand bericht stond destijds in het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud.

Subsidie op trainingen

Net als de afgelopen jaren is in 2011 voor veel trainingen subsidie beschikbaar. De subsidie door het Europees Sociaal Fonds (ESF) bedraagt 40%. De Leermeester Basistraining en Leermeester Verdiepingstraining kunnen zelfs volledig worden vergoed.

ESF-subsidie

Zowel werknemers als zelfstandigen zonder personeel tot en met niveau 4 komen in aanmerking voor 40% ESF-subsidie.

Stimulering Leermeestertraining

Bij de Leermeester Basistraining en Leermeester Verdiepingstraining bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van 100% subsidie en een tegemoetkoming van de verletkosten.”

Bron: Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud oktober 2011

ESF-subsidie op praktijkaanvullende scholing door Samenwerkingsverbanden

Ook was het tot en met juli 2012 mogelijk voor samenwerkingsverbanden van erkende leerbedrijven in de sector schilderen om praktijkaanvullende scholing aan te bieden aan leerlingen die anders niet bij een leerbedrijf terecht konden.

Extra praktijkaanvullende scholing

Voor de derde maatregel – uitbreiding van de praktijkaanvullende scholing bij de samenwerkingsverbanden – werd ESF-subsidie ingezet. Bestaande leerlingen konden rekenen op twintig extra scholingsdagen. Voor nieuwe leerlingen ging het om dertig dagen. 552 bestaande leerlingen en 430 nieuwe leerlingen realiseerden gezamenlijk maar liefst 8.191 scholingsdagen. Ronald van Driel, directielid van Savantis en secretaris van de BOC Schilderen: “Ook voor de komende winterperiode is ESF-subsidie verkregen. Daarbij gaat het wederom om praktijkaanvullende scholing voor leerlingen en een financiële tegemoetkoming voor bedrijven die trainingen willen volgen.”

  Deelnemers Scholingsdagen
Bestaande leerlingen (à 20 dagen):
Nieuwe leerlingen (à 30 dagen):
552
430
982
3.804
4.387
8.191

Extra praktijkaanvullende scholing

Bron: Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud juni 2011.