Subsidies

Welke subsidies zijn beschikbaar?

De Stichting LOF heeft in juli 2016 een aanvraag gedaan in het kader van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA) met enkele activiteiten om werkloosheid te voorkomen en overgang van werk naar werk te stimuleren. Nadere informatie over deze aanvraag en de daaruit voorkomende subsidiemogelijkheden volgt zo spoedig mogelijk.

Kan ik nog gebruikmaken van subsidies uit het sectorplan?

De subsidies in het kader van het sectorplan “Aan het werk in de sectoren Schilderen & Onderhoud en Afbouw” hadden een looptijd tot en met 31 juni 2016. Momenteel wordt het project afgerond en vindt de eindcontrole plaats.

Hoe zit het met IBR gelden?

De Individuele Budget Rekening (IBR) is een ‘spaarpotje’ voor werknemers in de sector Schilderen en Onderhoud, bedoeld om een training of opleiding te volgen. Werknemers hebben nog tot eind 2016 het recht om trainingskosten tot een bedrag van het actuele voor hen gereserveerde IBR-saldo bij het O&O-fonds te declareren. Op www.infodesk.nl kan de werknemer zien welk saldo hij heeft opgebouwd.

Overige subsidies

De looptijd van de subsidies ter stimulering van de bbl-opleidingen in de sector Afbouw en Schilderen is voorbij. Datzelfde geldt voor de stimulering van de deelname aan de trainingen Praktijkopleider.