Over Stichting LOF

De stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) verzorgt de aanvraag van subsidies van de Europese Unie, de ESF-subsidies en tot en met 2016 het Sectorplan voor de sector Afbouw, Schilderen en Onderhoud. Op die manier kunnen de doelgroepen voor wie de subsidies bedoeld zijn gebruik maken van de subsidiemogelijkheden op individueel niveau. Het Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) beoordeelt de subsidie-aanvragen en keert de subsidies uit. Het LOF heeft expertise in het ondersteunen bij subsidieaanvragen en de uitvoering van projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.

De stichting LOF heeft ten doel:

  • de bevordering en instandhouding van de opleidingen en het vakmanschap voor nieuwe en bestaande beroepsbeoefenaren;
  • de bevordering van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de bevordering van vakmanschap ondersteund door een doelmatige inzet van subsidiemogelijkheden op deze terreinen;
  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers en ondernemers te bevorderen.

De stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verwerven, verstrekken en verantwoorden van subsidies ter ondersteuning van het onderwijsaanbod, de stimulering van onderwijsdeelname en ter bevordering van vakmanschap en duurzame inzetbaarheid;
  • het coördineren van subsidieaanvragen ter ondersteuning van het doel, al dan niet als samenwerkingsverband voor het centraal aanvragen van deze subsidies;
  • het uitvoeren of faciliteren van afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten of anderszins;
  • het geven van adviezen en informatie op alle bovengenoemde gebieden;
  • alle andere wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting LOF bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners en het onderwijs. Lees meer over het bestuur.