Sectorplan

In 2013 kondigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan 60 miljoen euro beschikbaar te stellen als cofinanciering van sectorplannen die de werkgelegenheid bevorderen. De Stichting LOF was de aanvrager van de subsidie en had bij het opstellen van het sectorplan ‘Aan het werk in de sectoren Schilderen & Onderhoud en Afbouw’ een faciliterende rol en verwerkte de input van verschillende partijen op een constructieve manier in een succesvolle subsidieaanvraag.

Aanvraag Subsidie

De Stichting LOF geeft advies en coördineert de aanvraag van de cao-partijen voor de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw zodat zij in november 2013 in een samenwerkingsverband een plan kunnen indienen bij minister Asscher.

Uitvoering maatregelen en sectorplanadministratie

Ook in de uitvoering faciliteert het LOF de deelnemende partijen. De uitvoerders van de maatregelen worden ondersteund voor de aanvang van het project maar ook tijdens de uitvoering van de activiteiten. Denk daarbij ook aan het voeren van de (financiële) administratie die voldoet aan alle wettelijke eisen gedurende de looptijd van het project. Ook worden er periodiek voortgangsrapportages opgesteld om de stand van zaken te monitoren en er vindt overleg plaats met het Ministerie.

Verantwoording en compliance

Om aanspraak te maken op subsidiegelden dienen de aanvragers verantwoorden op welke wijze de middelen zijn ingezet. Stichting LOF borgt dat op basis van de administratie in lijn met de wettelijke eisen de verantwoording en controle kan plaatsvinden. Alleen op die manier worden de uitgekeerde subsidiegelden daadwerkelijk geaccordeerd en vastgesteld.

Advies voor de aanpak van een groot subsidieproject?

Laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met 0182 641165 of mailen met Gerd Simons via g.simons@stichtinglof.nl .

Lees meer over het sectorplan project in de media.